Loading content, please wait..
           
 

       

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 最新股東會一覽表  
 
公司名稱股東會股東會日期最後過戶日停止過戶期間
長榮空廚常會107.06.30107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
星能電力常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
森霸電力常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
新北有線常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
世界科常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
映智科技常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
群豐科技常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
祥翊製藥常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
雍智科技常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
王座餐飲常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
巨擘先進常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
大朋電子常會107.06.29107.05.30107.05.31 ~ 107.06.29
能元科技常會107.06.29107.05.30107.05.31 ~ 107.06.29
台灣通運常會107.06.29107.05.30107.05.31 ~ 107.06.29
乾杯常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
願景國際常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
豐鼎光波常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
汎德永業常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
明躍國際常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
尖端醫常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
禾伸堂生常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
基米常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
長亨精密常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
寶緯工業常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
久裕興業常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
建騰創達常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
華豫寧常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
綠晁科技常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
生控基因常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
永虹先進常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
全宇昕常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
群翊工業常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
易宏生物常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
台灣利得常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
天外天有常會107.06.29107.04.30107.05.01 ~ 107.06.29
技鼎常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
花旗銀行常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
和潤企業常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
光禹娛樂常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
碩鑽材料常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
鑫創電子常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
中聯油脂常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
慶鴻機電常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
鍾慶科技常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
璋釔鋼鐵常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
匯豐汽車常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
遠揚營造常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
泛亞工程常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
遠揚建設常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
華信航空常會107.06.28107.05.29107.05.30 ~ 107.06.28
亞東證券常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
榮僑投資常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
遠鼎投資常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
F-曼哈常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
嘉實資訊常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
台欣生技常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
新盛力常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
龍翩真空常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
相互常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
凌昇能源常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
創益生技常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
心悅生醫常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
百聿數碼常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
萬年清常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
宬世環宇常會107.06.28107.04.26107.04.27 ~ 107.06.28
凡事康常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
達運光電常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
影一常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
民德生醫常會107.06.28107.05.29107.05.30 ~ 107.06.28
中華電視常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
南國有線常會107.06.28107.04.27107.04.30 ~ 107.06.28
主新德常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
美環能常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
樂美館常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
欣欣水泥常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
就業情報常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
富圓采常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
慶良電子常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
奇岩電子常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
合眾紙業常會107.06.27107.05.28107.05.29 ~ 107.06.27
創圓科技常會107.06.27107.05.28107.05.29 ~ 107.06.27
久尹常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
保勝常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
矽連科技常會107.06.27107.05.28107.05.29 ~ 107.06.27
台北金融常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
科學城物常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
保誠人壽常會107.06.27107.05.28107.05.29 ~ 107.06.27
巧新科技常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
詠勝昌常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
凱勝綠能常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
五福旅遊常會107.06.27107.04.23107.04.24 ~ 107.06.27
寶德科技常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
云光科技常會107.06.27107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
普生公司常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
喬本生醫常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
旭東機械常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
誠泰工業常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
榮科常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
銳捷科技常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
瑞寶基因常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
德晶科技常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
康科特常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
聯亞藥業常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
復盛應用常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
帝聞企業常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
德河海洋常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
友合生技常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
洄瀾有線常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
天威保全常會107.06.27107.04.27107.04.29 ~ 107.06.27
厚美德生常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
宣捷幹細常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
台智網常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
宏芯科技常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
華宇光能常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
資拓宏宇常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
歐都納常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
雅士常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
津綻石英常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
國都汽車常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
鈺通營造常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
寶盛證券常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
富味鄉食常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
東光訊常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
鈺寶科技常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
太陽光電常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
聯享光電常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
泰宗生技常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
大詠城常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
全球傳動常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
皇將科技常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
十銓科技常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
佐臻常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
萬達光電常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
立宇高新常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
捷音特常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
久禾光常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
F-PG常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
逸達生技常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
科定企業常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
台視常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
燁聯鋼鐵常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
東亞有線常會107.06.26107.04.27107.04.28 ~ 107.06.26
誠品公司常會107.06.26107.05.25107.05.28 ~ 107.06.26
合盈光電常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
尚芳國際常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
微欣能源常會107.06.25107.05.25107.05.27 ~ 107.06.25
北都數位常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
日南紡織常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
朗天科技常會107.06.25107.05.25107.05.27 ~ 107.06.25
欣訊科技常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
文麥常會107.06.25107.05.25107.05.27 ~ 107.06.25
智泰科技常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
北城證券常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
科際精密常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
真好玩常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
大江國際常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
東台有線常會107.06.25107.04.26107.04.27 ~ 107.06.25
凱撒飯店常會107.06.23107.04.24107.04.25 ~ 107.06.23
泰安產險常會107.06.23107.04.24107.04.25 ~ 107.06.23
光隆證券常會107.06.23107.04.24107.04.25 ~ 107.06.23
大昌證券常會107.06.23107.04.24107.04.25 ~ 107.06.23
旭晶能源常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
昕琦科技常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
富邦人壽常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
弘勝光電常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
原創生醫常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
精碟科技常會107.06.22107.04.20107.04.24 ~ 107.06.22
瑞利軍工常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
伸昌電機常會107.06.22107.05.23107.05.24 ~ 107.06.22
大衛電子常會107.06.22107.05.23107.05.24 ~ 107.06.22
巨擘科技常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
巨有科技常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
連碩光電常會107.06.22107.05.23107.05.24 ~ 107.06.22
三信商銀常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
燁茂實業常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
富隆證券常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
茂生農經常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
奇鈦科技常會107.06.22107.04.20107.04.22 ~ 107.06.22
敏成常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
鈺鎧科技常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
育駿科技常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
漢達生醫常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
富致科技常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
緯穎科技常會107.06.22107.04.20107.04.22 ~ 107.06.22
利汎科技常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
昶昕實業常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
台灣藝術常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
經緯航太常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
環拓科技常會107.06.22107.05.23107.05.24 ~ 107.06.22
欣嘉油氣常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
台灣電力常會107.06.22107.04.23107.04.24 ~ 107.06.22
聯美林業常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
聯勝光電常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
仲博科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
廣朋實業常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
名超企業常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
優頻科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
源大環能常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
榮輪科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
翰廷精密常會107.06.21107.05.22107.05.23 ~ 107.06.21
新德科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
精品科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
緯來電視常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
宏塑工業常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
優良化學常會107.06.21107.05.22107.05.23 ~ 107.06.21
大東樹脂常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
信昌機械常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
恆上建設常會107.06.21107.05.22107.05.23 ~ 107.06.21
達和航運常會107.06.21107.05.22107.05.23 ~ 107.06.21
南山人壽常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
精湛光學常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
F-楷捷常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
床的世界常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
微邦科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
臺慶科常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
展頌常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
健椿工業常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
天鈺科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
葳天科技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
泰合生技常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
普鴻資訊常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
中揚光電常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
大台中有常會107.06.21107.04.20107.04.23 ~ 107.06.21
致嘉科技常會107.06.20107.05.21107.05.22 ~ 107.06.20
綠達光電常會107.06.20107.05.21107.05.22 ~ 107.06.20
摩幻潛艇常會107.06.20107.05.21107.05.22 ~ 107.06.20
新禾航電常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
東豐纖維常會107.06.20107.05.21107.05.22 ~ 107.06.20
金豐機器常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
安源資訊常會107.06.20107.05.21107.05.22 ~ 107.06.20
愛迪亞常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
華矽半導常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.02
新竹物流常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
板信商銀常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
鎧鉅科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
年程科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
大綜電腦常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
眾福科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
彥陽科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
州巧科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
聯致科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
瑞鼎科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
百辰光電常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
方舟常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
斯其大常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
宏星技術常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
旭德科技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
錢櫃企業常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
兔將創意常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
台霖生技常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
港都有線常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
三冠王有常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
雙子星有常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
家和有線常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
慶聯有線常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
新視波有常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
吉隆有線常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
北健有線常會107.06.20107.04.20107.04.22 ~ 107.06.20
力相光學常會107.06.19107.05.18107.05.21 ~ 107.06.19
鈺太科技常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
鑫盛傳媒常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
台灣票券常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
健格科技常會107.06.19107.04.20107.04.20 ~ 107.06.19
佳得常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
敘豐企業常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
天賜爾生常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
法德藥常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
宏偉電機常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
有成精密常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
群登科技常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
棒辣椒常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
台睿生技常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
華宇藥品常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
樂斯科常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
騰輝電子常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
欣隆天然常會107.06.19107.04.20107.04.21 ~ 107.06.19
佳勝科技常會107.06.15107.05.16107.05.17 ~ 107.06.15
永發鋼鐵常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
漢台科技常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
華燈光電常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
中華全球常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
施吉生技常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
友荃科技常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
龍生工業常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
台灣汎生常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
中部汽車常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
晶訊科技常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
長榮國際常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
立大投資常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
F-太和常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
遠壽常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
上海商銀常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
經絡動力常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
F-納諾常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
碩豐數位常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
友松娛樂常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
東典光電常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
華辰保全常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
陽明山瓦常會107.06.15107.04.16107.04.17 ~ 107.06.15
和桐水泥常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
創祐生技常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
嘉基科技常會107.06.14107.05.15107.05.16 ~ 107.06.14
台灣糖業常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
大台南區常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
中華彩色常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
捷智商訊常會107.06.14107.05.15107.05.16 ~ 107.06.14
承隆能源常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
華泰銀行常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
艾姆勒常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
拍檔科技常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
公準精密常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
前源科技常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
泉盛生技常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
聯超實業常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
磐采常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
南寶常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
景傳光電常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
德信證券常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
聯生藥常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
*玩家常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
晶碩光學常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
唯數常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
威健常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
和詮科技常會107.06.14107.04.13107.04.16 ~ 107.06.14
明生生物常會107.06.14107.05.15107.05.16 ~ 107.06.14
凌陽創新常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
達亞國際常會107.06.13107.05.14107.05.15 ~ 107.06.13
峻新電腦常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
利翔航太常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
飛虹高科常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
海景世界常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
全泰證券常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
大鼎證券常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
樂揚建設常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
立達電子常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
禾聯碩常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
台生材常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
信紘科技常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
東元精電常會107.06.13107.04.13107.04.15 ~ 107.06.13
善德生技常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
啟耀光電常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
中友百貨常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
鉅景科技常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
懷藝電子常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
力群電子常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
基丞科技常會107.06.12107.05.11107.05.14 ~ 107.06.12
新光三越常會107.06.12107.05.11107.05.14 ~ 107.06.12
正基科技常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
輝城電子常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
康全電訊常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
富相科技常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
台亞衛星常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
冠德光電常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
美麗信常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
老四川常會107.06.12107.04.11107.04.14 ~ 107.06.12
友霖生醫常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
春日機械常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
通用矽酮常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
尚化常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
智微科技常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
瑞興銀行常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
驊陞科技常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
明達醫常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
研鼎智能常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
台康生技常會107.06.12107.04.13107.04.14 ~ 107.06.12
光弘生醫常會107.06.11107.05.11107.05.13 ~ 107.06.11
動信科技常會107.06.11107.05.11107.05.13 ~ 107.06.11
福光企業常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
懇懋科技常會107.06.11107.05.11107.05.13 ~ 107.06.11
聯笙電子常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
映興電子常會107.06.11107.04.10107.04.13 ~ 107.06.11
建祥國際常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
南俊國際常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
醫影常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
金萬林常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
天正國際常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
屏南有線常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
陽明山有常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
大安文山常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
觀昇有線常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
北桃園有常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
新竹振道常會107.06.11107.04.12107.04.13 ~ 107.06.11
新美光常會107.06.09107.05.10107.05.11 ~ 107.06.09
太電常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
強德電能常會107.06.08107.05.09107.05.10 ~ 107.06.08
信孚產業常會107.06.08107.05.09107.05.10 ~ 107.06.08
遊戲新幹常會107.06.08107.05.09107.05.10 ~ 107.06.08
國際厚生常會107.06.08107.05.09107.05.10 ~ 107.06.08
智成電子常會107.06.08107.05.09107.05.10 ~ 107.06.08
高冠企業常會107.06.08107.05.09107.05.10 ~ 107.06.08
桃苗汽車常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
華德動能常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
京站常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
晶相光電常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
華信光電常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
國鼎生技常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
柏登生醫常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
彥臣生技常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
力士科技常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
弘凱光電常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
聯嘉光電常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
詠昇電子常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
易發精機常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
岱煒科技常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
研晶光電常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
F-共信常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
鋐寶科技常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
國聲有線常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
全聯有線常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
世新有線常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
新唐城有常會107.06.08107.04.09107.04.10 ~ 107.06.08
晶宴生活常會107.06.07107.05.08107.05.09 ~ 107.06.07
露絲貝兒常會107.06.07107.05.08107.05.09 ~ 107.06.07
東鋼鋼結常會107.06.07107.05.08107.05.09 ~ 107.06.07
和喬科技常會107.06.07107.05.08107.05.09 ~ 107.06.07
正航資訊常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
世正開發常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
康訊科技常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
台灣淘米常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
是方常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
普達系統常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
嘉貿常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
三竹資訊常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
麥寮汽電常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
新頻道有常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
南天有線常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
豐盟有線常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
新台北有常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
金頻道有常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
大新店有常會107.06.07107.04.03107.04.09 ~ 107.06.07
隨身遊戲常會107.06.06107.04.03107.04.08 ~ 107.06.06
展達通訊常會107.06.06107.04.03107.04.08 ~ 107.06.06
義傳科技常會107.06.06107.05.07107.05.08 ~ 107.06.06
錸洋科技常會107.06.06107.05.07107.05.08 ~ 107.06.06
住商實業常會107.06.06107.05.07107.05.08 ~ 107.06.06
義晶科技常會107.06.06107.05.07107.05.08 ~ 107.06.06
晨暉生技常會107.06.06107.04.03107.04.08 ~ 107.06.06
伍將機械常會107.06.06107.05.07107.05.08 ~ 107.06.06
宏業電化常會107.06.06107.05.07107.05.08 ~ 107.06.06
環華證金常會107.06.06107.04.03107.04.08 ~ 107.06.06
精拓科技常會107.06.06107.04.03107.04.08 ~ 107.06.06
趨勢照明常會107.06.05107.05.04107.05.07 ~ 107.06.05
寶德能源常會107.06.05107.04.03107.04.07 ~ 107.06.05
小人國常會107.06.05107.05.04107.05.07 ~ 107.06.05
鑫品生技常會107.06.05107.04.02107.04.07 ~ 107.06.05
正瀚生技常會107.06.05107.04.03107.04.07 ~ 107.06.05
高端疫苗常會107.06.05107.04.03107.04.07 ~ 107.06.05
建新國際常會107.06.05107.04.03107.04.07 ~ 107.06.05
達諾光電常會107.06.04107.05.04107.05.06 ~ 107.06.04
樺賦科技常會107.06.04107.05.04107.05.06 ~ 107.06.04
茂丞科技常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
泛太資訊常會107.06.04107.05.04107.05.06 ~ 107.06.04
陽信商銀常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
國票綜合常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
宏陽科技常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
台灣優燈常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
吉元有線常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
群健有線常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
信和有線常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
南桃園有常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
北視有線常會107.06.04107.04.03107.04.06 ~ 107.06.04
力垣企業常會107.06.01107.05.02107.05.03 ~ 107.06.01
大展電線常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
和平電力常會107.06.01107.05.02107.05.03 ~ 107.06.01
馬上發常會107.06.01107.05.02107.05.03 ~ 107.06.01
立榮航空常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
中信銀證常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
仕野公司常會107.06.01107.05.02107.05.03 ~ 107.06.01
優你康常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
盛復工業常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
勤凱科技常會107.06.01107.03.31107.04.03 ~ 107.06.01
紘通企業常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
興能高科常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
心悅生醫常會107.06.01107.03.30107.04.03 ~ 107.06.01
F-AB常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
欣雲天然常會107.06.01107.04.02107.04.03 ~ 107.06.01
集嘉通訊常會107.05.31107.04.30107.05.02 ~ 107.05.31
典琦科技常會107.05.31107.04.30107.05.02 ~ 107.05.31
商杰常會107.05.31107.04.30107.05.02 ~ 107.05.31
陞達科技常會107.05.31105.04.30107.05.02 ~ 107.05.31
普惠醫工常會107.05.31107.03.31107.04.02 ~ 107.05.31
榮眾科技常會107.05.31107.04.30107.05.02 ~ 107.05.31
耀登科技常會107.05.31107.03.30107.04.02 ~ 107.05.31
賽亞基因常會107.05.30107.04.30107.05.01 ~ 107.05.30
友聯車材常會107.05.30107.03.31107.04.01 ~ 107.05.30
眾晶科技常會107.05.30107.04.30107.05.01 ~ 107.05.30
鑫豐證券常會107.05.30107.03.31107.04.01 ~ 107.05.30
華陽開發常會107.05.30107.04.30107.05.01 ~ 107.05.30
億而得常會107.05.30107.03.31107.04.01 ~ 107.05.30
達輝光電常會107.05.30107.03.30107.04.01 ~ 107.05.30
景凱生技常會107.05.30107.03.31107.04.01 ~ 107.05.30
欣耀生醫常會107.05.30107.03.30107.04.01 ~ 107.05.30
淩雲科技常會107.05.30107.04.30107.05.01 ~ 107.05.30
欣桃天然常會107.05.30107.03.31107.04.01 ~ 107.05.30
富臨科技常會107.05.29107.04.27107.04.30 ~ 107.05.29
高都汽車常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
慶康科技常會107.05.29107.04.27107.04.30 ~ 107.05.29
吉茂精密常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
日高工程常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
凌嘉科技常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
華立捷常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
有量科技常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
勤崴國際常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
金樺生醫常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
物聯智慧常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
鼎基先進常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
萊鎂醫常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
威睿科技常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
愛爾達常會107.05.29107.03.30107.03.31 ~ 107.05.29
桐寶常會107.05.28107.04.27107.04.29 ~ 107.05.28
維格餅家常會107.05.28107.03.29107.03.30 ~ 107.05.28
華圓設計常會107.05.28107.04.27107.04.29 ~ 107.05.28
安大科技常會107.05.25107.04.25107.04.26 ~ 107.05.25
元鴻應用常會107.05.25107.04.25107.04.26 ~ 107.05.25
宏力生技常會107.05.25107.04.25107.04.26 ~ 107.05.25
因華生技常會107.05.25107.03.26107.03.27 ~ 107.05.25
昇陽半常會107.05.25107.03.26107.03.27 ~ 107.05.25
澎湖有線常會107.05.25107.03.26107.03.27 ~ 107.05.25
大揚有線常會107.05.25107.03.26107.03.27 ~ 107.05.25
新永安有常會107.05.25107.03.26107.03.27 ~ 107.05.25
盟智科技常會107.05.24107.04.23107.04.27 ~ 107.05.24
力晶科技常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
喬聯科技常會107.05.24107.04.24107.04.25 ~ 107.05.24
北港有線常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
福邦科技常會107.05.24107.04.24107.04.25 ~ 107.05.24
南都汽車常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
統一期貨常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
立弘生技常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
円星常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
康聯生醫常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
歐普羅常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
和鑫生技常會107.05.24107.04.24107.04.25 ~ 107.05.24
佳聯有線常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
大屯有線常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
台灣佳光常會107.05.24107.03.23107.03.26 ~ 107.05.24
荃寶科技常會107.05.23107.04.23107.04.24 ~ 107.05.23
國璽幹細常會107.05.23107.04.23107.04.24 ~ 107.05.23
正大尼龍常會107.05.23107.04.23107.04.24 ~ 107.05.23
瑩碩生技常會107.05.23107.03.23107.03.25 ~ 107.05.23
瑞利軍工臨時107.05.23107.04.23107.04.24 ~ 107.05.23
高橋證券常會107.05.23107.03.23107.03.25 ~ 107.05.23
山富旅遊常會107.05.23107.03.23107.03.25 ~ 107.05.23
科宜生技常會107.05.23107.04.23107.04.24 ~ 107.05.23
華安醫學常會107.05.22107.03.23107.03.24 ~ 107.05.22
進金生常會107.05.21107.04.20107.04.22 ~ 107.05.21
長春石化常會107.05.21107.03.22107.03.23 ~ 107.05.21
大連化工常會107.05.21107.03.22107.03.23 ~ 107.05.21
長春樹脂常會107.05.21107.03.22107.03.23 ~ 107.05.21
東源物流常會107.05.21107.04.20107.04.22 ~ 107.05.21
翔宇生技常會107.05.21107.03.22107.03.23 ~ 107.05.21
日茂證券常會107.05.19107.03.20107.03.21 ~ 107.05.19
易鼎常會107.05.18107.03.19107.03.20 ~ 107.05.18
綠創科技常會107.05.18107.04.18107.04.19 ~ 107.05.18
大基隆常會107.05.18107.03.19107.03.20 ~ 107.05.18
精呈科技常會107.05.18107.04.18107.04.19 ~ 107.05.18
歐付寶金常會107.05.18107.04.18107.04.19 ~ 107.05.18
源富生技常會107.05.18107.04.18107.04.19 ~ 107.05.18
端強實業常會107.05.18107.04.18107.04.19 ~ 107.05.18
南京資訊常會107.05.18107.04.17107.04.18 ~ 107.05.18
水美工程常會107.05.18107.04.18107.04.19 ~ 107.05.18
達邦蛋白常會107.05.18107.03.19107.03.20 ~ 107.05.18
奈米醫材常會107.05.18107.03.19107.03.20 ~ 107.05.18
旭暉應用常會107.05.17107.04.17107.04.18 ~ 107.05.17
匯豐商銀常會107.05.17107.03.16107.03.19 ~ 107.05.17
廣閎科技常會107.05.17107.04.17107.04.18 ~ 107.05.17
德泰科技常會107.05.17107.04.17107.04.18 ~ 107.05.17
華騰科技常會107.05.17107.04.17107.04.18 ~ 107.05.17
萬通票券常會107.05.17107.03.16107.03.19 ~ 107.05.17
瑞祺電通常會107.05.17107.03.16107.03.19 ~ 107.05.17
雷虎生常會107.05.17107.03.16107.03.19 ~ 107.05.17
公信電子常會107.05.17107.03.16107.03.19 ~ 107.05.17
晶積科技常會107.05.16107.04.16107.04.17 ~ 107.05.16
新記公司常會107.05.16107.04.16107.04.17 ~ 107.05.16
福勝證券常會107.05.16107.03.16107.03.18 ~ 107.05.16
百德機械常會107.05.16107.03.16107.03.18 ~ 107.05.16
全訊科技常會107.05.16107.03.16107.03.18 ~ 107.05.16
欣湖天然常會107.05.16107.03.16107.03.18 ~ 107.05.16
台灣楓康常會107.05.15107.04.13107.04.16 ~ 107.05.15
永興證券常會107.05.15107.03.16107.03.17 ~ 107.05.15
元大投信常會107.05.15107.04.13107.04.16 ~ 107.05.15
醣基生醫常會107.05.15107.03.16107.03.17 ~ 107.05.15
新科光電常會107.05.14107.03.15107.03.16 ~ 107.05.14
奇菱科技常會107.05.14107.04.13107.04.15 ~ 107.05.14
奇美實業常會107.05.14107.03.15107.03.16 ~ 107.05.14
大船企業常會107.05.14107.04.13107.04.15 ~ 107.05.14
誠信科技常會107.05.14107.04.13107.04.15 ~ 107.05.14
新光證券常會107.05.14107.03.15107.03.16 ~ 107.05.14
擎力科技常會107.05.14107.03.15107.03.16 ~ 107.05.14
豐華生技常會107.05.14107.03.15107.03.16 ~ 107.05.14
欣中天然常會107.05.14107.03.15107.03.16 ~ 107.05.14
富帝國際常會107.05.11107.04.11107.04.12 ~ 107.05.11
達瑞創新常會107.05.10107.04.10107.04.11 ~ 107.05.10
奇菱光電常會107.05.10107.04.10107.04.11 ~ 107.05.10
中投有線常會107.05.10107.03.09107.03.12 ~ 107.05.10
駐龍精密常會107.05.09107.04.09107.04.10 ~ 107.05.09
宏遠電訊常會107.05.09107.04.09107.04.10 ~ 107.05.09
暐世生物常會107.05.09107.03.09107.03.11 ~ 107.05.09
永達保險常會107.05.08107.04.03107.04.09 ~ 107.05.08
大銀微系常會107.05.08107.04.03107.04.09 ~ 107.05.08
瀚斯寶麗常會107.05.08107.04.03107.04.09 ~ 107.05.08
大中票券常會107.05.08107.03.09107.03.10 ~ 107.05.08
星展銀行常會107.05.07107.03.08107.03.09 ~ 107.05.07
名佳利金常會107.05.07107.04.03107.04.08 ~ 107.05.07
中華海洋常會107.05.07107.04.03107.04.08 ~ 107.05.07
永儲常會107.05.07107.04.03107.04.08 ~ 107.05.07
嘉耐公司常會107.05.02107.04.02107.04.03 ~ 107.05.02
維力食品常會107.04.30107.03.31107.04.01 ~ 107.04.30
億東纖維常會107.04.30107.03.31107.04.01 ~ 107.04.30
天逸財金常會107.04.30107.03.31107.04.01 ~ 107.04.30
勁耘科技臨時107.04.27107.04.12107.04.13 ~ 107.04.27
傳世通訊常會107.04.27107.03.28107.03.29 ~ 107.04.27
文中資訊常會107.04.27107.03.28107.03.29 ~ 107.04.27
漢泰鋼鐵常會107.04.26107.03.27107.03.28 ~ 107.04.26
翔威國際常會107.04.26107.03.27107.03.28 ~ 107.04.26
源一生技常會107.04.26107.02.23107.02.26 ~ 107.04.26
奇唯科技常會107.04.25107.03.26107.03.27 ~ 107.04.25
立誠光電常會107.04.25107.02.23107.02.25 ~ 107.04.25
安博森福常會107.04.25107.03.26107.03.27 ~ 107.04.25
兆豐票券常會107.04.24107.02.23107.02.24 ~ 107.04.24
華聯生技常會107.04.23107.03.23107.03.25 ~ 107.04.23
捷揚光電常會107.04.23107.03.23107.03.25 ~ 107.04.23
鴻璟科技常會107.04.20107.03.21107.03.22 ~ 107.04.20
大慶票券常會107.04.20107.02.19107.02.20 ~ 107.04.20
台睿精工常會107.04.18107.03.19107.03.20 ~ 107.04.18
聯亞科技常會107.04.18107.03.19107.03.20 ~ 107.04.18
光陽工業常會107.04.18107.03.19107.03.20 ~ 107.04.18
鳳信有線常會107.04.18107.02.14107.02.18 ~ 107.04.18
冠寶科技常會107.04.17107.03.16107.03.19 ~ 107.04.17
沅聖常會107.04.16107.02.14107.02.16 ~ 107.04.16
緯晉工業常會107.04.11107.03.12107.03.13 ~ 107.04.11
州鉅科技常會107.04.11107.03.12107.03.13 ~ 107.04.11
聯禾有線常會107.04.11107.02.09107.02.11 ~ 107.04.11
紅樹林有常會107.04.11107.02.09107.02.11 ~ 107.04.11
觀天下有常會107.04.11107.02.09107.02.11 ~ 107.04.11
嬌聯公司常會107.04.10107.03.09107.03.12 ~ 107.04.10
巨生生醫常會107.03.30107.02.27107.03.01 ~ 107.03.30
艾克爾先臨時107.03.30107.03.15107.03.16 ~ 107.03.30
信東生技常會107.03.30107.01.31107.02.01 ~ 107.03.30
艾克爾國臨時107.03.30107.03.15107.03.16 ~ 107.03.30
千豐投資常會107.03.30107.02.27107.03.01 ~ 107.03.30
大鐘印染常會107.03.28107.02.26107.02.27 ~ 107.03.28
榮炭科技常會107.03.23107.02.21107.02.22 ~ 107.03.23
友達晶材常會107.03.22107.02.14107.02.21 ~ 107.03.22
勁耘科技常會107.03.22107.02.14107.02.21 ~ 107.03.22
飛躍文創臨時107.03.21107.02.14107.02.20 ~ 107.03.21
台灣全錄臨時107.03.19107.03.02107.03.05 ~ 107.03.19
星能電力臨時107.03.16107.02.14107.02.15 ~ 107.03.16
森霸電力臨時107.03.16107.02.14107.02.15 ~ 107.03.16
興能高科臨時107.03.15107.02.12107.02.14 ~ 107.03.15

[未上市股票投資達人]
  • 本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐:
  • 第一名 周彼得 未上市股票:勝創科技 漲幅: 85.71%
  • 第二名 Ray chen 未上市股票:力智電子 漲幅: 81.54%
  • 第三名 黃SIR 未上市股票:大銀微系統 漲幅: 71.82%
  • 第四名 更 未上市股票:力晶科技 漲幅: 68.95%
  • 第五名 周彼得 未上市股票:力晶科技 漲幅: 68.95%