Loading content, please wait..
           
 

       

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 最新股東會一覽表  
 
公司名稱股東會股東會日期最後過戶日停止過戶期間
研能科技臨時106.09.11106.08.11106.08.13 ~ 106.09.11
歐都納臨時106.09.06106.08.07106.08.08 ~ 106.09.06
泉盛生技臨時106.09.06106.08.07106.08.08 ~ 106.09.06
益張實業臨時106.08.31106.08.01106.08.02 ~ 106.08.31
信吉媒體臨時106.08.28106.07.28106.07.30 ~ 106.08.28
昕淇科技臨時106.08.25106.07.26106.07.27 ~ 106.08.25
聯生藥臨時106.08.24106.07.25106.07.26 ~ 106.08.24
榮科臨時106.08.21106.07.21106.07.23 ~ 106.08.21
円星科技臨時106.08.18106.07.19106.07.20 ~ 106.08.18
百聿數碼臨時106.08.18106.07.19106.07.20 ~ 106.08.18
正瀚生技臨時106.08.17106.07.18106.07.19 ~ 106.08.17
普鴻資訊臨時106.08.16106.07.17106.07.18 ~ 106.08.16
天威保全臨時106.08.16106.07.17106.07.18 ~ 106.08.16
北城證券臨時106.08.15106.07.14106.07.17 ~ 106.08.15
輝城電子臨時106.08.14106.07.14106.07.16 ~ 106.08.14
晶相光電臨時106.08.14106.07.14106.07.16 ~ 106.08.14
技鼎臨時106.08.11106.07.12106.07.13 ~ 106.08.11
凱撒飯店臨時106.08.11106.07.12106.07.13 ~ 106.08.11
經緯航太臨時106.08.11106.07.12106.07.13 ~ 106.08.11
東亞有線臨時106.08.08106.07.07106.07.10 ~ 106.08.08
益得生技臨時106.08.01106.06.30106.07.03 ~ 106.08.01
瑞利軍工臨時106.07.25106.06.23106.06.26 ~ 106.07.25
均華精工臨時106.07.24106.06.23106.06.25 ~ 106.07.24
朋億臨時106.07.14106.06.14106.06.15 ~ 106.07.14
台灣鋼聯臨時106.07.13106.06.13106.06.14 ~ 106.07.13
群健有線臨時106.07.10106.06.09106.06.11 ~ 106.07.10
鉅航科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
士誼科技常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
吉佳科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
尚芳國際常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
紘煒科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
亞昕科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
明鈞源常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
萬生生技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
昱鐳光電臨時106.06.30106.06.15106.06.16 ~ 106.06.30
晶宴生活常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
邑鋒常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
台灣動藥常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
動信科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
華豫寧常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
禾研科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
昕淇科技常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
禾鴻科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
行動基因常會106.06.30106.05.26106.06.01 ~ 106.06.30
福京科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
誠泰工業常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
東豐纖維常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
益和公司常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
明騰工業常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
坤輝科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
金協昌公常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
美華影音常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
艾克爾先常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
呂強電纜常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
啟台資訊常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
躍獅影像常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
邁智電腦常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
圓智科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
環球基因常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
優良化學常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
三洋窯業常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
廣源造紙常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
中華通訊常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
艾克爾國常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
秀波電子常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
啟奕資訊常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
台灣通運常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
向邦企業常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
富隆證券常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
華德動能常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
欣恆美常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
棒辣椒常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
百聿數碼常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
研能科技常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
真好玩常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
可堤常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
吉時娛樂常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
卡訊電子常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
樂群動畫常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
鴻曜醫學常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
博微生技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
台灣花卉常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
立景光電常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
佳生科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
華聯生技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
瑪居禮常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
承景科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
樂福太陽常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
技鼎常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
旭暉應用常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
和鍥精密常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
花旗銀行常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
正義常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
凌越生醫常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
穎崴科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
匯德生技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
搏盟科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
康聯生醫常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
米斯特常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
正能光電常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
金豐機器常會106.06.29106.04.30106.05.01 ~ 106.06.29
首能科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
瀚邦科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
普惠醫工常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
太世科網常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
碩頡科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
奧圖碼常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
大朋電子常會106.06.29106.05.26106.05.30 ~ 106.06.29
雙揚科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
三匠科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
瑋鋒科技常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
凌航科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
能元科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
宏力生技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
京華城常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
泛亞工程常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
德安航空常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
萬家福常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
東逸企業常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
亞東證券常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
寶盛證券常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
大紘科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
山富旅遊常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
聯享光電常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
久裕興業常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
相互常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
世界科常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
凌昇能源常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
兔將創意常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
旗津窯常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
民德生醫常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
肽湛生技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
傑迪斯常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
南國有線常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
藍新科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
永進機械常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
主新德常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
普力德常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
摩幻潛艇常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
弘馳常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
龍翰科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
賽亞基因常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
恆景科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
科勝能源常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台智網常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
凱馨實業常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
住商實業常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
光晟生技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
優頻科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
華宇光能常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
新彰有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
金隆系統常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
光興國際常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
精碟科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
大唐娛樂常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
澔鴻科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
光禹娛樂常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
資拓宏宇常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
環隆電氣常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
施吉生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
新東陽常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
大台南區常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
惠新實業常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台灣華傑常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
普騰電子常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
巨擘先進常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
永洋科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
美祿科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
碩琦科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
華健醫藥常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
邰港科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
宜鋼常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
必翔電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
創圓科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
久尹常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
泰山電子常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
耐能電池常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台灣視訊常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
智泰科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
矽連科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台北金融常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
馬上發常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
利晉工程常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
鈺通營造常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
元大建設常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
富味鄉食常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
乾杯常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
巧新科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
願景國際常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
豐鼎光波常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
美麗信常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
慶良電子常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
寶德科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
奇鈦科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
敘豐企業常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
普生公司常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
台欣生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
明躍國際常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
得榮生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
長亨精密常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
時碩工業常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
新盛力常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
萬達光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
龍翩真空常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
泰合生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
綠晁科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
正瀚生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
F-喜康常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
榮炭科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
聯亞藥業常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
博錸生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
台睿生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
東典光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
F-動力常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
慧智基因常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
唯數常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
易宏生物常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
達運光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
德河海洋常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
中工機械常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
洄瀾有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
大江國際常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
聯維有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
寶福有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
合美電機常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
同昱能源常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
聚昌科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
原景科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
主向位科常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
兆鑫光電常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
京華堂常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
北都數位常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
瑩碩生技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
創祐生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
台灣特品常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
華宇藥品常會106.06.27106.04.10106.04.11 ~ 106.06.27
欣欣水泥常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
台灣農畜常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
建德工業常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
鍾慶科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
金剛鐵工常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
富圓采常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
玩酷科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
津綻石英常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
新力美科常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
璋釔鋼鐵常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
東盟開發常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
匯豐汽車常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
欣訊科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
微矽電子常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
保勝常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
希旺科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
捷耀光通常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
博訊科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
台灣之星常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
寶元科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
世久營造常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
中租建設常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
敏盛醫控常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
倍利開發常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
遠鼎投資常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
鎧鉅科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
凌嘉科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
泰宗生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
尖端醫常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
有成精密常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
天鈺科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
佐臻常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
建騰創達常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
助群營造常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
源一生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
德晶科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
金樺生醫常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
豐華生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
逸達生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
研揚科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
飛躍文創常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
帝聞企業常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
台視常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
中華電視常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
太極影音常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
豪山國際常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
年代網際常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
大台中有常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
三大有線常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
美強光學常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
宏瀨科技常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
耀欣數位常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
台中精機常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
農業金庫常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
勝捷光電常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
京群超媒常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
宏芯科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
鋇鎝科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
鴻達積常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
冷泉港常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
喬信電子常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
晨暉生技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
東展興業常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
台穩精密常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
美錡科技常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
台睿精工常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
新像科技常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
奇岩電子常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
互力化學常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
大東樹脂常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
志富國際常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
德興材料常會106.06.26106.06.26106.05.28 ~ 106.06.26
華侖常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
源一資訊常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
巨擘科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
舜全電子常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
榮僑投資常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
茂生農經常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
鈺寶科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
映興電子常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
天賜爾生常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
喬本生醫常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
旭東機械常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
宏偉電機常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
詠昇電子常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
*玩家常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
瑞寶基因常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
康科特常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
心悅生醫常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
萊鎂醫常會106.06.26106.04.25106.04.28 ~ 106.06.26
燁聯鋼鐵常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
頂豪生活常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
友合生技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
欣隆天然常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
東亞有線常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
誠品公司常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
信昌機械常會106.06.24106.04.25106.04.26 ~ 106.06.24
天龍傳訊常會106.06.24106.05.25106.05.26 ~ 106.06.24
直興光電常會106.06.24106.05.25106.05.26 ~ 106.06.24
致嘉科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
厚美德生常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
星能電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
森霸電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
聖恩全常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
合盈光電常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
友上科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
寶德能源常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
廣閎科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
儕陞生化常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
潤雅生技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
醣基生醫常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
雲朗觀光常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
友邦興業常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
微新常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
德瑪凱常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
伸昌電機常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
友嘉實業常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
圓益石英常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
金橋電子常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
敦茂科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
大衛電子常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
澤米科技常會106.06.23106.05.24106.05.30 ~ 106.06.23
台塑生醫常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
聯亞生技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
台灣汎生常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
國都汽車常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
松崗科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
連碩光電常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
富台工程常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
益鼎工程常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
華信航空常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
達和航運常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
福客多常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
燁茂實業常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
國票綜合常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
聯博投信常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
臺慶科常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
佳得常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
聯致科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
山太士常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
柏登生醫常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
十銓科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
鈺鎧科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
普鴻資訊常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
萬年清常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
利汎科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
源星醫常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
一等一常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
欣嘉油氣常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
台灣電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
善德生技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
聯美林業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
大銀微系常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
新應材常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
雷晟科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
仲博科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
雷爵網絡常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
金運科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
水礦科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
廣朋建設常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
瑞光生醫常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
弘勝光電常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
力晶科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
優美常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
榮輪科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
群豐科技常會106.06.22106.04.21106.04.21 ~ 106.06.22
維他露常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
台灣糖業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
絡達科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
新德科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
逸凡科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
赫能暢電常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
基丞科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
一品光學常會106.06.22106.05.22106.05.23 ~ 106.06.22
精品科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
華國大飯常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
達盛電子常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
鴻璟科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
宏塑工業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
南京資訊常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
廣泰金屬常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
力山科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
漢威光電常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
展雲事業常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
凌天航空常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
鋼福育樂常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
月眉國際常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
傑霖科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
誠信科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
大潤發常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
臺灣期貨常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
群邁通訊常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
詠勝昌常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
F-楷捷常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
床的世界常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
微邦科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
展頌常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
敏成常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
葳天科技常會106.06.22106.04.21106.04.23 ~ 106.06.22
德信證券常會106.06.22106.04.21106.04.22 ~ 106.06.22
聯嘉光電常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
岱煒科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
碩豐數位常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
擎力科技常會106.06.22106.04.21106.04.22 ~ 106.06.22
漢達生醫常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
昶昕實業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
台灣藝術常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
愛爾達常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
環拓科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
天威保全常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
東台有線常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
陽明山瓦常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
加特福常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
盛德竹常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
鈺太科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
旭晶能源常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
綠達光電常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
昕琦科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
全能科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
新禾航電常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
昱成光能常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
芯和能源常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
智同科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
中聯油脂常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
六和機械常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
華儲公司常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
就業情報常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
緯來電視常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
台灣科思常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
好邦科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
利翔航太常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
愛迪亞常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
中美萬泰常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
承隆能源常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
永儲常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
長榮空廚常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
開發國際常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
中信投資常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
泓瀚科技常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
全訊科技常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
立宇高新常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
聯生藥常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
久禾光常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
必應常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
戴維科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
德先公司常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
台灣集保常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
台灣龍盟常會106.06.20106.05.19106.05.20 ~ 106.06.20
微欣能源常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
創控生技常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
員全常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
同均動能常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
和潤企業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
友荃科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
範美高氧常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
台塑網科常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
輝城電子常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
安源資訊常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
文麥常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
華矽半導常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
新竹物流常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
台灣票券常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
保誠人壽常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
公誠興業常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
長榮國際常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
年程科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
眾福科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
州巧科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
鑫品生技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
法德藥常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
全球傳動常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
健椿工業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
雙鍵化工常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
育駿科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
群登科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
雷虎生常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
研鼎崧圖常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
創益生技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
錢櫃企業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
建新國際常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
影一常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
好朋友常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
同仁康拓常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
港都有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
三冠王有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
雙子星有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
萬象有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
麗冠有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
家和有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
慶聯有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
新視波有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
吉隆有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
北健有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
總格精密常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
聯發生技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
光弘生醫常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
中華全球常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
元龍生技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
昱程科技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
台隆節能常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
日南紡織常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
北部精機常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
朗天科技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
億泰興常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
星友科技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
懇懋科技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
富泰營造常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
海景世界常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
石橋證券常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
北城證券常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
台灣精材常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
亞太投資常會106.06.19106.05.19106.05.20 ~ 106.06.19
亞航常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
大綜電腦常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
健格科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
彥陽科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
建祥國際常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
云光科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
因華生技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
F-共信常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
神通電腦常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
經緯航太常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
新美光常會106.06.17106.05.18106.05.19 ~ 106.06.17
凱撒飯店常會106.06.17106.04.18106.04.19 ~ 106.06.17
泰安產險常會106.06.17106.04.18106.04.19 ~ 106.06.17
視陽光學常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
邁科科技常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
永發鋼鐵常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
華燈光電常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
華德光電常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
富臨科技常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
錸洋科技常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
永旺能源常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
家鄉事業常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
慶鴻機電常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
幸亞電子常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
圓方科技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
和光光學常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
龍生工業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
雅士常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
中鋼鋁業常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
中部汽車常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
嘉實資訊常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
叡揚資訊常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
三信商銀常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
崇光百貨常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
立大投資常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
聯笙電子常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
金穎生技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
東光訊常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
華立捷常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
春日機械常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
寶緯工業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
聯超實業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
宏陽科技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
捷音特常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
遠壽常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
健永生技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
達邦蛋白常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
台灣銘板常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
方舟常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
台灣利得常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
富鈞水資常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
自由系統常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
中友百貨常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
漢台科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
開物科技常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
安源通訊常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
唐碩科技常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
建台水泥常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
台全電機常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
太盟光電常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
中華彩色常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
龍彩科技常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
桃苗汽車常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
台灣證交常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
和業投資常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
泉盛生技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
大詠城常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
穎漢科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
百德機械常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
驊陞科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
經絡動力常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-泰福常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-PG常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-AB常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
焌達科技常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
欣南油氣常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15

[未上市股票投資達人]
  • 本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐:
  • 第一名 周彼得 未上市股票:勝創科技 漲幅: 79.49%
  • 第二名 LX 未上市股票:富田電機 漲幅: 73.76%
  • 第三名 更 未上市股票:力晶科技 漲幅: 64.95%
  • 第四名 周彼得 未上市股票:力晶科技 漲幅: 64.95%
  • 第五名 陳 未上市股票:太電 漲幅: 57.45%