Loading content, please wait..
           
 

       

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 最新股東會一覽表  
 
公司名稱股東會股東會日期最後過戶日停止過戶期間
朋億臨時106.07.14106.06.14106.06.15 ~ 106.07.14
台灣鋼聯臨時106.07.13106.06.13106.06.14 ~ 106.07.13
群健有線臨時106.07.10106.06.09106.06.11 ~ 106.07.10
鉅航科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
士誼科技常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
吉佳科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
尚芳國際常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
紘煒科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
亞昕科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
明鈞源常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
晶宴生活常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
台灣動藥常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
動信科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
華豫寧常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
禾研科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
昕淇科技常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
禾鴻科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
福京科技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
益和公司常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
明騰工業常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
呂強電纜常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
邁智電腦常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
優良化學常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
三洋窯業常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
廣源造紙常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
中華通訊常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
艾克爾國常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
秀波電子常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
台灣通運常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
富隆證券常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
華德動能常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
欣恆美常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
棒辣椒常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
百聿數碼常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
研能科技常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
真好玩常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
卡訊電子常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
博微生技常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
台灣花卉常會106.06.30106.05.31106.06.01 ~ 106.06.30
瑪居禮常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
技鼎常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
旭暉應用常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
和鍥精密常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
花旗銀行常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
穎崴科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
搏盟科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
正能光電常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
金豐機器常會106.06.29106.04.30106.05.01 ~ 106.06.29
首能科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
瀚邦科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
普惠醫工常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
碩頡科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
奧圖碼常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
大朋電子常會106.06.29106.05.26106.05.30 ~ 106.06.29
雙揚科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
瑋鋒科技常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
凌航科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
能元科技常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
京華城常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
泛亞工程常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
亞東證券常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
寶盛證券常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
山富旅遊常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
聯享光電常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
久裕興業常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
相互常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
世界科常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
凌昇能源常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
兔將創意常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
民德生醫常會106.06.29106.05.26106.05.31 ~ 106.06.29
南國有線常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
主新德常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
摩幻潛艇常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
賽亞基因常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
科勝能源常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台智網常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
住商實業常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
優頻科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
華宇光能常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
新彰有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
金隆系統常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
精碟科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
台睿生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
大唐娛樂常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
光禹娛樂常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
資拓宏宇常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
環隆電氣常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
施吉生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
新東陽常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
大台南區常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
惠新實業常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台灣華傑常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
巨擘先進常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
永洋科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
碩琦科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
華健醫藥常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
邰港科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
宜鋼常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
久尹常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
泰山電子常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
耐能電池常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台灣視訊常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
智泰科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
矽連科技常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
台北金融常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
馬上發常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
利晉工程常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
鈺通營造常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
富味鄉食常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
乾杯常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
巧新科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
願景國際常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
豐鼎光波常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
美麗信常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
慶良電子常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
寶德科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
奇鈦科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
敘豐企業常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
普生公司常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
台欣生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
明躍國際常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
得榮生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
長亨精密常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
時碩工業常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
新盛力常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
萬達光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
龍翩真空常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
泰合生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
綠晁科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
正瀚生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
F-喜康常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
必翔電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
榮炭科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
聯亞藥業常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
博錸生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
東典光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
F-動力常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
慧智基因常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
唯數常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
易宏生物常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
達運光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
德河海洋常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
F-亞獅常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
中工機械常會106.06.28106.05.26106.05.30 ~ 106.06.28
洄瀾有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
大江國際常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
聯維有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
寶福有線常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
合美電機常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
聚昌科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
主向位科常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
兆鑫光電常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
京華堂常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
北都數位常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
創祐生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
華宇藥品常會106.06.27106.04.10106.04.11 ~ 106.06.27
欣欣水泥常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
台灣農畜常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
建德工業常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
鍾慶科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
金剛鐵工常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
津綻石英常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
新力美科常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
璋釔鋼鐵常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
東盟開發常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
匯豐汽車常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
欣訊科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
保勝常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
博訊科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
台灣之星常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
寶元科技常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
中租建設常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
敏盛醫控常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
倍利開發常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
遠鼎投資常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
鎧鉅科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
凌嘉科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
泰宗生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
尖端醫常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
有成精密常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
天鈺科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
富圓采常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
佐臻常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
建騰創達常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
助群營造常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
源一生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
德晶科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
金樺生醫常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
豐華生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
逸達生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
研揚科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
飛躍文創常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
帝聞企業常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
台視常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
中華電視常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
太極影音常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
豪山國際常會106.06.27106.05.26106.05.29 ~ 106.06.27
大台中有常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
美強光學常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
耀欣數位常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
農業金庫常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
京群超媒常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
宏芯科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
鋇鎝科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
鴻達積常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
晨暉生技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
茂生農經常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
東展興業常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
美錡科技常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
台睿精工常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
奇岩電子常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
互力化學常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
大東樹脂常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
志富國際常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
德興材料常會106.06.26106.06.26106.05.28 ~ 106.06.26
華侖常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
巨擘科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
舜全電子常會106.06.26106.05.26106.05.28 ~ 106.06.26
榮僑投資常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
鈺寶科技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
映興電子常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
天賜爾生常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
喬本生醫常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
旭東機械常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
宏偉電機常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
詠昇電子常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
*玩家常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
瑞寶基因常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
康科特常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
心悅生醫常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
萊鎂醫常會106.06.26106.04.25106.04.28 ~ 106.06.26
燁聯鋼鐵常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
友合生技常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
欣隆天然常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
東亞有線常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
誠品公司常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
信昌機械常會106.06.24106.04.25106.04.26 ~ 106.06.24
致嘉科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
厚美德生常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
星能電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
森霸電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
聖恩全常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
合盈光電常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
寶德能源常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
廣閎科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
儕陞生化常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
潤雅生技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
醣基生醫常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
雲朗觀光常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
微新常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
伸昌電機常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
敦茂科技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
大衛電子常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
澤米科技常會106.06.23106.05.24106.05.30 ~ 106.06.23
台塑生醫常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
聯亞生技常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
台灣汎生常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
國都汽車常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
連碩光電常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
富台工程常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
華信航空常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
達和航運常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
福客多常會106.06.23106.05.24106.05.25 ~ 106.06.23
燁茂實業常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
國票綜合常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
臺慶科常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
佳得常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
聯致科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
山太士常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
柏登生醫常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
十銓科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
鈺鎧科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
普鴻資訊常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
萬年清常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
利汎科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
欣嘉油氣常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
台灣電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
善德生技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
聯美林業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
大銀微系常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
新應材常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
雷晟科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
仲博科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
雷爵網絡常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
金運科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
水礦科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
廣朋建設常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
弘勝光電常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
力晶科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
優美常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
榮輪科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
群豐科技常會106.06.22106.04.21106.04.21 ~ 106.06.22
台灣糖業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
絡達科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
新德科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
赫能暢電常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
基丞科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
一品光學常會106.06.22106.05.22106.05.23 ~ 106.06.22
精品科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
華國大飯常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
達盛電子常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
鴻璟科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
宏塑工業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
南京資訊常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
廣泰金屬常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
力山科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
凌天航空常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
月眉國際常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
傑霖科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
誠信科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
臺灣期貨常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
群邁通訊常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
詠勝昌常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
F-楷捷常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
床的世界常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
微邦科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
展頌常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
敏成常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
F-日成常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
葳天科技常會106.06.22106.04.21106.04.23 ~ 106.06.22
德信證券常會106.06.22106.04.21106.04.22 ~ 106.06.22
聯嘉光電常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
岱煒科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
碩豐數位常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
擎力科技常會106.06.22106.04.21106.04.22 ~ 106.06.22
漢達生醫常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
昶昕實業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
台灣藝術常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
愛爾達常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
環拓科技常會106.06.22106.05.23106.05.24 ~ 106.06.22
天威保全常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
東台有線常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
陽明山瓦常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
盛德竹常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
鈺太科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
旭晶能源常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
綠達光電常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
全能科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
新禾航電常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
芯和能源常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
智同科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
中聯油脂常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
東豐纖維常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
華儲公司常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
就業情報常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
緯來電視常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
好邦科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
利翔航太常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
愛迪亞常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
承隆智能常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
永儲常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
長榮空廚常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
中信投資常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
泓瀚科技常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
全訊科技常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
立宇高新常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
聯生藥常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
久禾光常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
必應常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
戴維科技常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
德先公司常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
台灣集保常會106.06.21106.05.22106.05.23 ~ 106.06.21
台灣龍盟常會106.06.20106.05.19106.05.20 ~ 106.06.20
微欣能源常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
創控生技常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
員全常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
和潤企業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
友荃科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
範美高氧常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
台塑網科常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
輝城電子常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
安源資訊常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
文麥常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
華矽半導常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
新竹物流常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
台灣票券常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
保誠人壽常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
公誠興業常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
長榮國際常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
集雅社常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
年程科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
眾福科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
州巧科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
鑫品生技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
法德藥常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
全球傳動常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
健椿工業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
雙鍵化工常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
育駿科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
群登科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
雷虎生常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
研鼎崧圖常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
創益生技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
錢櫃企業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
建新國際常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
影一常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
同仁康拓常會106.06.20106.05.19106.05.22 ~ 106.06.20
港都有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
三冠王有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
雙子星有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
萬象有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
麗冠有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
家和有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
慶聯有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
新視波有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
吉隆有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
北健有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
光弘生醫常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
中華全球常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
元龍生技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
日南紡織常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
北部精機常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
朗天科技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
星友科技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
懇懋科技常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
富泰營造常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
海景世界常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
石橋證券常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
北城證券常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
台灣精材常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
亞航常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
大綜電腦常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
健格科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
彥陽科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
連營科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
云光科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
因華生技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
F-共信常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
神通電腦常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
經緯航太常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
台隆節能常會106.06.19106.05.19106.05.21 ~ 106.06.19
新美光常會106.06.17106.05.18106.05.19 ~ 106.06.17
凱撒飯店常會106.06.17106.04.18106.04.19 ~ 106.06.17
泰安產險常會106.06.17106.04.18106.04.19 ~ 106.06.17
視陽光學常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
邁科科技常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
永發鋼鐵常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
華燈光電常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
華德光電常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
富臨科技常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
錸洋科技常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
永旺能源常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
家鄉事業常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
慶鴻機電常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
幸亞電子常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
圓方科技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
和光光學常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
龍生工業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
雅士常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
中鋼鋁業常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
中部汽車常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
嘉實資訊常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
三信商銀常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
崇光百貨常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
立大投資常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
聯笙電子常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
金穎生技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
東光訊常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
華立捷常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
春日機械常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
寶緯工業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
聯超實業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
宏陽科技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
捷音特常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
遠壽常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
健永生技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
達邦蛋白常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
台灣銘板常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
方舟常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
台灣利得常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
自由系統常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
中友百貨常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
漢台科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
開物科技常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
安源通訊常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
唐碩科技常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
建台水泥常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
台全電機常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
太盟光電常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
中華彩色常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
桃苗汽車常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
台灣證交常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
和業投資常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
泉盛生技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
大詠城常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
穎漢科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
百德機械常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
驊陞科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
經絡動力常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-泰福常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-PG常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-AB常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
焌達科技常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
欣南油氣常會106.06.15106.05.16106.05.17 ~ 106.06.15
再生緣生常會106.06.14106.05.15106.05.16 ~ 106.06.14
隨身遊戲常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
佳勝科技常會106.06.14106.05.15106.05.16 ~ 106.06.14
碩呈科技常會106.06.14106.05.12106.05.16 ~ 106.06.14
凌陽創新常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
力智電子常會106.06.14106.05.15106.05.16 ~ 106.06.14
陞達科技常會106.06.14106.05.15106.05.16 ~ 106.06.14
和桐水泥常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
東鋼鋼結常會106.06.14106.05.15106.05.16 ~ 106.06.14
三益制動常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
全虹常會106.06.14106.05.15106.05.16 ~ 106.06.14
康全電訊常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
飛虹高科常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
冠德光電常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
公準精密常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
百辰光電常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
尚化常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
磐采常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
智微科技常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
景傳光電常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
立達電子常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
晶碩光學常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
物聯智慧常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
三竹資訊常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
欣中天然常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
聯勝光電常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
展達通訊常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
力群電子常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
新光三越常會106.06.13106.05.12106.05.15 ~ 106.06.13
管家婆常會106.06.13106.05.12106.05.15 ~ 106.06.13
和喬科技常會106.06.13106.05.12106.05.15 ~ 106.06.13
巨有科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
板信商銀常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
大鼎證券常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
群益投信常會106.06.13106.05.12106.05.15 ~ 106.06.13
光倫電子常會106.06.13106.05.12106.05.15 ~ 106.06.13
精湛光學常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
樂揚建設常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
老四川常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
拍檔科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
瑞鼎科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
前源科技常會106.06.13106.04.17106.04.15 ~ 106.06.13
F-太和常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
友霖生醫常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
通用矽酮常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
樂美館常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
台灣優燈常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
杰力科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
明達醫常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
維田科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
友松娛樂常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
凡事康常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
東元精電常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
新東亞微常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
信吉媒體常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
台霖生技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
力相光學常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
群翊工業常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
一碩科技常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
義傳科技常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
中強電子常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
慶云事業常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
義晶科技常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
東興科技常會106.06.12106.05.12106.05.14 ~ 106.06.12
生控基因常會106.06.12106.04.13106.04.14 ~ 106.06.12
光隆證券常會106.06.10106.04.11106.04.12 ~ 106.06.10
大昌證券常會106.06.10106.04.11106.04.12 ~ 106.06.10
采鈺科技常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
富田電機常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
晶美應用臨時106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
強德電能常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
昱鐳光電常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
優陽材料常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
帝圖科技常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
伍將機械常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
智成電子常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
斯其大常會106.06.09106.05.10106.05.11 ~ 106.06.09
晶訊科技常會106.06.09106.04.10106.04.11 ~ 106.06.09
世正開發常會106.06.09106.04.10106.04.11 ~ 106.06.09
研晶光電常會106.06.09106.04.10106.04.11 ~ 106.06.09
太電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
威聯通常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
賀毅科技常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
國璽幹細常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
尚陽光電常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
盟智科技常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
諾亞媒體常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
名超企業常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
嘉貿光電常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
翰廷精密常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
亞洲時尚常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
元耀科技常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
峻新電腦常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
台亞衛星常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
德安開發常會106.06.08106.05.09106.05.10 ~ 106.06.08
科學城物常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
華泰銀行常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
南山人壽常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
漢美常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
艾姆勒常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
和昇休閒常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
晶相光電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
華信光電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
康訊科技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
國鼎生技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
優你康常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
F-強信常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
力士科技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
弘凱光電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
億而得常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
易發精機常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
F-納諾常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
勝品電通常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
寬宏藝術常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
錸寶科技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
益張實業常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
啟耀光電常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
勵威電子常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
威達高科常會106.06.07106.05.08106.05.09 ~ 106.06.07
鑫盛傳媒常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
露絲貝兒常會106.06.07106.05.08106.05.09 ~ 106.06.07
榮眾科技常會106.06.07106.05.08106.05.09 ~ 106.06.07
駿瀚生化常會106.06.07106.05.08106.05.09 ~ 106.06.07
德臻科技常會106.06.07106.05.08106.05.09 ~ 106.06.07
金瑞治常會106.06.07106.05.08106.05.09 ~ 106.06.07
全泰證券常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
統一期貨常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
太陽光電常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
懷藝電子常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
瑞興銀行常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
正基科技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
景凱生技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
台康生技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
安成生技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
綠星電子常會106.06.07106.05.08106.05.09 ~ 106.06.07
屏南有線常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
國聲有線常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
陽明山有常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
世新有線常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
大安文山常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
觀昇有線常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
北桃園有常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
新竹振道常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
永達保險常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
自遊實常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
力垣企業常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
是方電訊常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
高冠企業常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
宏業電化常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
科榮常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
環華證金常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
宏泰人壽常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
先施百貨常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
仕野公司常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
寶齡富錦常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
聯合線上常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
新頻道有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
南天有線常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
新台北有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
新竹振道常會106.06.06106.04.06106.04.07 ~ 106.06.06
金頻道有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
大新店有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
正大尼龍常會106.06.05106.05.05106.05.07 ~ 106.06.05
欣耀生醫常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
國際厚生常會106.06.05106.05.05106.05.07 ~ 106.06.05
環泥建設常會106.06.05106.05.05106.05.07 ~ 106.06.05
光和證券常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
吉元有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
群健有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
全聯有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
豐盟有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
信和有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
南桃園有常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
新唐城有常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
北視有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
泛太資訊常會106.06.03106.05.04106.05.05 ~ 106.06.03
典琦科技常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
永眾科技常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
達振能源常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
精呈科技常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
信孚產業常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
大展電線常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
東又悅企常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
好好國際常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
五福旅遊常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
耀登科技常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
基米常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
勤凱科技常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
達輝光電常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
創威光電常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
基亞生常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
申豐常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
南俊國際常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
奈米醫材常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
華上生技常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
眾智光電常會106.06.02106.05.03106.05.04 ~ 106.06.02
麥寮汽電常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
欣桃天然常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
原創生醫常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
凱勝綠能常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
遊戲新幹常會106.06.01106.05.02106.05.03 ~ 106.06.01
中鋼焊材常會106.06.01106.05.02106.05.03 ~ 106.06.01
富相科技常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
立榮航空常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
亞洲基因常會106.06.01106.05.02106.05.03 ~ 106.06.01
欣雲天然常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
荃寶科技常會106.05.31106.04.28106.05.02 ~ 106.05.31
早安健康常會106.05.31106.04.28106.05.02 ~ 106.05.31
華歌爾常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
台鍍科技常會106.05.31106.04.28106.05.02 ~ 106.05.31
眾晶科技常會106.05.31106.04.28106.05.02 ~ 106.05.31
正航資訊常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
凱基期貨常會106.05.31106.04.28106.05.02 ~ 106.05.31
維格餅家常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
銳捷科技常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
宇萌數位常會106.05.31106.04.28106.05.02 ~ 106.05.31
正勛實業常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
鈺成材料常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
億東纖維常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
實英實業常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
浩瀚數位常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
元鴻應用常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
理成工業常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
福光企業常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
長榮鋼鐵常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
南美特科常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
十速科技常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
精拓科技常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
廣錠科技常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
勤崴國際常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
霈方國際常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
鼎基先進常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
科宜生技常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
淩雲科技常會106.05.26106.04.26106.04.27 ~ 106.05.26
鑫豐證券常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
普達系統常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
碩鑽材料常會106.05.25106.04.25106.04.26 ~ 106.05.25
福邦科技常會106.05.25106.04.25106.04.26 ~ 106.05.25
萬通票券常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
中信銀證常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
民間投資常會106.05.25106.04.25106.04.26 ~ 106.05.25
台灣淘米常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
昇陽半常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
民間全民常會106.05.25106.04.25106.04.26 ~ 106.05.25
期美科技常會106.05.25106.04.25106.04.26 ~ 106.05.25
華開租賃常會106.05.25106.04.25106.04.26 ~ 106.05.25
立誠光電常會106.05.24106.03.24106.03.26 ~ 106.05.24
喬聯科技常會106.05.24106.04.24106.04.25 ~ 106.05.24
環真科技常會106.05.24106.04.24106.04.25 ~ 106.05.24
端強實業常會106.05.24106.04.24106.04.25 ~ 106.05.24
友聯車材常會106.05.24106.03.24106.03.26 ~ 106.05.24
新眾電腦常會106.05.24106.04.24106.04.25 ~ 106.05.24
甲尚常會106.05.24106.04.24106.04.25 ~ 106.05.24
訊映光電常會106.05.24106.03.24106.03.26 ~ 106.05.24
和鑫生技常會106.05.24106.04.24106.04.25 ~ 106.05.24
集嘉通訊常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
科冠能源常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
達諾光電常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
伸昌光電常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
新科光電常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
向上國際臨時106.05.23106.04.21106.04.23 ~ 106.05.23
北港有線常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
南都汽車常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
德泰科技常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
國際聯合常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
慶康科技常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
小人國常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
華陽開發常會106.05.23106.04.21106.04.24 ~ 106.05.23
益得生技常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
佳聯有線常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
大屯有線常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
台灣佳光常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
南亞光電常會106.05.22106.04.21106.04.23 ~ 106.05.22
綠創科技常會106.05.22106.04.21106.04.23 ~ 106.05.22
名佳利金常會106.05.22106.04.21106.04.23 ~ 106.05.22
高都汽車常會106.05.22106.03.23106.03.24 ~ 106.05.22
朋億常會106.05.22106.03.23106.03.24 ~ 106.05.22
日茂證券常會106.05.20106.03.21106.03.22 ~ 106.05.20
鉅景科技常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
安大科技常會106.05.19106.04.19106.04.20 ~ 106.05.19
大基隆常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
亞東投顧常會106.05.19106.04.19106.04.20 ~ 106.05.19
源富生技常會106.05.19106.04.19106.04.20 ~ 106.05.19
暐世生物常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
彥臣生技常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
皇將科技常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
紘通企業常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
澎湖有線常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
台灣數位常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
爭鮮常會106.05.18106.04.18106.04.19 ~ 106.05.18
恆上建設常會106.05.18106.04.18106.04.19 ~ 106.05.18
東源物流常會106.05.18106.04.18106.04.19 ~ 106.05.18
必翔電臨時106.05.18106.04.18106.04.19 ~ 106.05.18
大揚有線常會106.05.18106.03.17106.03.20 ~ 106.05.18
新永安有常會106.05.18106.03.17106.03.20 ~ 106.05.18
華騰科技常會106.05.17106.04.17106.04.18 ~ 106.05.17
日高工程常會106.05.17106.03.17106.03.19 ~ 106.05.17
旭德科技常會106.05.17106.03.17106.03.19 ~ 106.05.17
聯廣傳播常會106.05.17106.03.17106.03.19 ~ 106.05.17
桐寶常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
長春石化常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
大連化工常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
南寶樹脂常會106.05.16106.04.14106.04.17 ~ 106.05.16
長春樹脂常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
公信電子常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
華茂科技常會106.05.16106.04.14106.04.17 ~ 106.05.16
新記公司常會106.05.16106.04.14106.04.17 ~ 106.05.16
福勝證券常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
欣湖天然常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
可取國際常會106.05.15106.03.16106.03.17 ~ 106.05.15
奇菱科技常會106.05.15106.04.14106.04.16 ~ 106.05.15
奇美實業常會106.05.15106.03.16106.03.17 ~ 106.05.15
茂丞科技臨時106.05.13106.04.27106.04.28 ~ 106.05.13
易鼎常會106.05.12106.03.13106.03.14 ~ 106.05.12
永虹先進常會106.05.12106.03.13106.03.14 ~ 106.05.12
永興證券常會106.05.12106.03.13106.03.14 ~ 106.05.12
映智科技常會106.05.11106.03.10106.03.13 ~ 106.05.11
化新精密常會106.05.11106.04.11106.04.12 ~ 106.05.11
元大投信常會106.05.11106.04.11106.04.12 ~ 106.05.11
立弘生技常會106.05.11106.03.10106.03.13 ~ 106.05.11
緯晉工業常會106.05.10106.04.10106.04.11 ~ 106.05.10
州鉅科技常會106.05.10106.04.10106.04.11 ~ 106.05.10
達瑞創新常會106.05.10106.04.10106.04.11 ~ 106.05.10
水美工程常會106.05.10106.04.10106.04.11 ~ 106.05.10
禾伸堂生常會106.05.10106.03.10106.03.12 ~ 106.05.10
盛復工業常會106.05.10106.03.10106.03.12 ~ 106.05.10
嘉耐公司常會106.05.10106.04.10106.04.11 ~ 106.05.10
全景軟體常會106.05.09106.04.07106.04.10 ~ 106.05.09
大中票券常會106.05.09106.03.10106.03.11 ~ 106.05.09
新光證券常會106.05.09106.03.10106.03.11 ~ 106.05.09
陽信商銀常會106.05.08106.03.09106.03.10 ~ 106.05.08
匯豐商銀常會106.05.05106.03.06106.03.07 ~ 106.05.05
富帝國際常會106.05.04106.03.31106.04.05 ~ 106.05.04
商杰常會106.05.03106.03.31106.04.04 ~ 106.05.03
星展銀行常會106.05.03106.03.03106.03.05 ~ 106.05.03
宏遠電訊常會106.05.03106.03.31106.04.04 ~ 106.05.03
百丹特常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
友達晶材常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
維力食品常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
天逸財金常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
大船企業常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
聯亞科技常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
文中資訊常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
有量科技常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
興能高科常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
東哥企業常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
遠通電收常會106.04.27106.03.28106.03.29 ~ 106.04.27
漢泰鋼鐵常會106.04.27106.03.28106.03.29 ~ 106.04.27
奇唯科技常會106.04.27106.03.28106.03.29 ~ 106.04.27
美環能常會106.04.26106.02.24106.02.26 ~ 106.04.26
F-曼哈常會106.04.26106.02.24106.02.26 ~ 106.04.26
榮科常會106.04.25106.03.24106.03.27 ~ 106.04.25
兆豐票券常會106.04.25106.02.24106.02.25 ~ 106.04.25
民間投資臨時106.04.25106.04.10106.04.11 ~ 106.04.25
致和證券常會106.04.25106.02.24106.02.25 ~ 106.04.25
捷揚光電常會106.04.24106.03.24106.03.26 ~ 106.04.24
中華海洋常會106.04.24106.03.24106.03.26 ~ 106.04.24
華光電纜常會106.04.21106.03.22106.03.23 ~ 106.04.21
翔威國際常會106.04.21106.03.22106.03.23 ~ 106.04.21
東元奈米常會106.04.21106.03.22106.03.23 ~ 106.04.21
瑞祺電通常會106.04.20106.02.18106.02.20 ~ 106.04.20
台灣鋼聯常會106.04.20106.02.17106.02.20 ~ 106.04.20
聯禾有線常會106.04.19106.02.17106.02.19 ~ 106.04.19
光宇材料常會106.04.19106.03.20106.03.21 ~ 106.04.19
紅樹林有常會106.04.19106.02.17106.02.19 ~ 106.04.19
傳世通訊常會106.04.19106.03.20106.03.21 ~ 106.04.19
光陽工業常會106.04.19106.03.17106.03.19 ~ 106.04.19
冠寶科技常會106.04.19106.03.20106.03.21 ~ 106.04.19
觀天下有常會106.04.19106.02.17106.02.19 ~ 106.04.19
台灣微米常會106.04.18106.03.17106.03.20 ~ 106.04.18
新北有線常會106.04.18106.02.17106.02.18 ~ 106.04.18
吉茂精密常會106.04.18106.02.17106.02.18 ~ 106.04.18
明生生物常會106.04.18106.03.17106.03.20 ~ 106.04.18
天外天有常會106.04.18106.02.17106.02.18 ~ 106.04.18
慕德生技臨時106.04.17106.03.31106.04.03 ~ 106.04.17
大慶票券常會106.04.17106.02.16106.02.17 ~ 106.04.17
研揚科技臨時106.04.17106.03.17106.03.19 ~ 106.04.17
東亞有線臨時106.04.17106.03.17106.03.19 ~ 106.04.17
上海商銀常會106.04.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16

[未上市股票投資達人]
  • 本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐:
  • 第一名 LX 未上市股票:富田電機 漲幅: 76.10%
  • 第二名 更 未上市股票:力晶科技 漲幅: 59.28%
  • 第三名 周彼得 未上市股票:力晶科技 漲幅: 59.28%
  • 第四名 小晟 未上市股票:永美科技 漲幅: 54.90%
  • 第五名 陳 未上市股票:太電 漲幅: 54.55%