Loading content, please wait..
           
 

       

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 最新股東會一覽表  
 
公司名稱股東會股東會日期最後過戶日停止過戶期間
華德動能常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
研能科技常會106.06.30106.04.28106.05.02 ~ 106.06.30
泛亞工程常會106.06.29106.04.28105.05.01 ~ 105.06.29
聯享光電常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
凌昇能源常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
南國有線常會106.06.29106.04.28106.05.01 ~ 106.06.29
主新德常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
新盛力常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
台智網常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
台睿生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
久尹常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
乾杯常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
巧新科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
豐鼎光波常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
美麗信常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
普生公司常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
得榮生技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
長亨精密常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
萬達光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
龍翩真空常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
綠晁科技常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
F-喜康常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
東典光電常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
F-動力常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
易宏生物常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
德河海洋常會106.06.28106.04.28106.04.30 ~ 106.06.28
欣欣水泥常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
璋釔鋼鐵常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
匯豐汽車常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
遠鼎投資常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
凌嘉科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
泰宗生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
天鈺科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
建騰創達常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
助群營造常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
源一生技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
新力美科常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
金樺生醫常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
研揚科技常會106.06.27106.04.28106.04.29 ~ 106.06.27
映興電子常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
天賜爾生常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
瑞寶基因常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
燁聯鋼鐵常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
欣隆天然常會106.06.26106.04.27106.04.28 ~ 106.06.26
星能電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
森霸電力常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
中華全球常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
醣基生醫常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
燁茂實業常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
國票綜合常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
佳得臨時106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
聯致科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
山太士常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
柏登生醫常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
十銓科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
普鴻資訊常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
利汎科技常會106.06.23106.04.24106.04.25 ~ 106.06.23
善德生技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
金運科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
弘勝光電常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
榮輪科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
新德科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
宏塑工業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
詠勝昌常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
F-楷捷常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
床的世界常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
微邦科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
敏成常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
F-日成常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
葳天科技常會106.06.22106.04.21106.04.23 ~ 106.06.22
德信證券常會106.06.22106.04.21106.04.22 ~ 106.06.22
聯嘉光電常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
岱煒科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
絡達科技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
碩豐數位常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
擎力科技常會106.06.22106.04.21106.04.22 ~ 106.06.22
逸達生技常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
昶昕實業常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
台灣藝術常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
愛爾達常會106.06.22106.04.21106.04.24 ~ 106.06.22
旭晶能源常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
新禾航電常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
緯來電視常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
利翔航太常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
愛迪亞常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
長榮空廚常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
泓瀚科技常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
全訊科技常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
聯生藥常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
久禾光常會106.06.21106.04.21106.04.23 ~ 106.06.21
和潤企業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
友荃科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
新竹物流常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
台灣票券常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
集雅社常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
眾福科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
州巧科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
法德藥常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
健椿工業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
育駿科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
群登科技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
保瑞藥業常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
研鼎崧圖常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
創益生技常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
影一常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
港都有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
三冠王有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
雙子星有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
萬象有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
麗冠有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
家和有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
慶聯有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
新視波有常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
吉隆有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
北健有線常會106.06.20106.04.21106.04.22 ~ 106.06.20
海景世界常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
大綜電腦常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
云光科技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
因華生技常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
F-共信常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
神通電腦常會106.06.19106.04.20106.04.21 ~ 106.06.19
凱撒飯店常會106.06.17106.04.18106.04.19 ~ 106.06.17
視陽光學常會106.06.16106.05.17106.05.18 ~ 106.06.16
永發鋼鐵常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
永旺能源常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
慶鴻機電常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
龍生工業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
中部汽車常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
三信商銀常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
聯笙電子常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
金穎生技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
東光訊常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
華立捷常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
春日機械常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
寶緯工業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
聯超實業常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
宏陽科技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
捷音特常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
遠壽常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
健永生技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
生華生技常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
達邦蛋白常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
台灣銘板常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
方舟常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
台灣利得常會106.06.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
中友百貨常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
漢台科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
建台水泥常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
中華彩色常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
桃苗汽車常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
世豐螺絲常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
泉盛生技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
大詠城常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
穎漢科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
百德機械常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
驊陞科技常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
經絡動力常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-泰福常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-PG常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
F-AB常會106.06.15106.04.14106.04.17 ~ 106.06.15
凌陽創新常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
和桐水泥常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
三益制動常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
康全電訊常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
飛虹高科常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
冠德光電常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
王道商銀常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
公準精密常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
百辰光電常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
尚化常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
磐采常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
智微科技常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
景傳光電常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
立達電子常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
晶碩光學常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
物聯智慧常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
三竹資訊常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
欣中天然常會106.06.14106.04.14106.04.16 ~ 106.06.14
聯勝光電常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
展達通訊常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
力群電子常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
巨有科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
板信商銀常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
精湛光學常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
樂揚建設常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
老四川常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
拍檔科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
瑞鼎科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
前源科技常會106.06.13106.04.17106.04.15 ~ 106.06.13
F-太和常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
友霖生醫常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
通用矽酮常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
樂美館常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
台灣優燈常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
杰力科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
明達醫常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
維田科技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
友松娛樂常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
凡事康常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
東元精電常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
新東亞微常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
台境企業常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
信吉媒體常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
台霖生技常會106.06.13106.04.14106.04.15 ~ 106.06.13
生控基因常會106.06.12106.04.13106.04.14 ~ 106.06.12
大昌證券常會106.06.10106.04.11106.04.12 ~ 106.06.10
世正開發常會106.06.09106.04.10106.04.11 ~ 106.06.09
研晶光電常會106.06.09106.04.10106.04.11 ~ 106.06.09
太電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
名超企業常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
峻新電腦常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
台亞衛星常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
華泰銀行常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
南山人壽常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
漢美常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
艾姆勒常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
和昇休閒常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
晶相光電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
華信光電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
康訊科技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
國鼎生技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
優你康常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
F-強信常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
力士科技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
弘凱光電常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
億而得常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
易發精機常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
F-納諾常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
勝品電通常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
寬宏藝術常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
錸寶科技常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
益張實業常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
三貝德常會106.06.08106.04.07106.04.10 ~ 106.06.08
啟耀光電常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
勵威電子常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
全泰證券常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
統一期貨常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
太陽光電常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
懷藝電子常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
瑞興銀行常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
正基科技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
景凱生技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
台康生技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
安成生技常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
屏南有線常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
陽明山有常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
大安文山常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
觀昇有線常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
北桃園有常會106.06.07106.04.07106.04.08 ~ 106.06.07
新竹振道常會106.06.07106.04.07106.04.09 ~ 106.06.07
力垣企業常會106.06.06106.05.05106.05.08 ~ 106.06.06
是方電訊常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
環華證金常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
宏泰人壽常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
寶齡富錦常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
聯合線上常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
新頻道有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
南天有線常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
新台北有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
新竹振道常會106.06.06106.04.06106.04.07 ~ 106.06.06
金頻道有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
大新店有常會106.06.06106.04.07106.04.08 ~ 106.06.06
吉元有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
群健有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
全聯有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
豐盟有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
信和有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
南桃園有常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
新唐城有常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
北視有線常會106.06.05106.04.06106.04.07 ~ 106.06.05
大展電線常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
五福旅遊常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
耀登科技常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
基米常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
勤凱科技常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
達輝光電常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
創威光電常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
基亞生常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
申豐常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
南俊國際常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
奈米醫材常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
麥寮汽電常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
欣桃天然常會106.06.02106.03.31106.04.04 ~ 106.06.02
原創生醫常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
凱勝綠能常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
富相科技常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
亞洲基因常會106.06.01106.05.02106.05.03 ~ 106.06.01
欣雲天然常會106.06.01106.03.31106.04.03 ~ 106.06.01
華歌爾常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
正航資訊常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
維格餅家常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
銳捷科技常會106.05.31106.03.31106.04.02 ~ 106.05.31
正勛實業常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
福光企業常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
欣恆美常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
精拓科技常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
迅得機械常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
廣錠科技常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
勤崴國際常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
霈方國際常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
鼎基先進常會106.05.26106.03.27106.03.28 ~ 106.05.26
鑫豐證券常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
普達系統常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
萬通票券常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
中信銀證常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
台灣淘米常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
昇陽半常會106.05.25106.03.24106.03.27 ~ 106.05.25
立誠光電常會106.05.24106.03.24106.03.26 ~ 106.05.24
友聯車材常會106.05.24106.03.24106.03.26 ~ 106.05.24
訊映光電常會106.05.24106.03.24106.03.26 ~ 106.05.24
新科光電常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
北港有線常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
南都汽車常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
益得生技常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
佳聯有線常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
大屯有線常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
台灣佳光常會106.05.23106.03.24106.03.25 ~ 106.05.23
高都汽車常會106.05.22106.03.23106.03.24 ~ 106.05.22
朋億常會106.05.22106.03.23106.03.24 ~ 106.05.22
日茂證券常會106.05.20106.03.21106.03.22 ~ 106.05.20
鉅景科技常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
大基隆常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
暐世生物常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
彥臣生技常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
皇將科技常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
紘通企業常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
澎湖有線常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
台灣數位常會106.05.19106.03.20106.03.21 ~ 106.05.19
日高工程常會106.05.17106.03.17106.03.19 ~ 106.05.17
旭德科技常會106.05.17106.03.17106.03.19 ~ 106.05.17
聯廣傳播常會106.05.17106.03.17106.03.19 ~ 106.05.17
桐寶常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
公信電子常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
新記公司常會106.05.16106.04.14106.04.17 ~ 106.05.16
福勝證券常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
欣湖天然常會106.05.16106.03.17106.03.18 ~ 106.05.16
可取國際常會106.05.15106.03.16106.03.17 ~ 106.05.15
奇美實業常會106.05.15106.03.16106.03.17 ~ 106.05.15
易鼎常會106.05.12106.03.13106.03.14 ~ 106.05.12
永虹先進常會106.05.12106.03.13106.03.14 ~ 106.05.12
永興證券常會106.05.12106.03.13106.03.14 ~ 106.05.12
映智科技常會106.05.11106.03.10106.03.13 ~ 106.05.11
元大投信常會106.05.11106.04.11106.04.12 ~ 106.05.11
立弘生技常會106.05.11106.03.10106.03.13 ~ 106.05.11
禾伸堂生常會106.05.10106.03.10106.03.12 ~ 106.05.10
盛復工業常會106.05.10106.03.10106.03.12 ~ 106.05.10
大中票券常會106.05.09106.03.10106.03.11 ~ 106.05.09
新光證券常會106.05.09103.03.10106.03.11 ~ 106.05.09
展匯科技常會106.05.08106.03.09106.03.10 ~ 106.05.08
陽信商銀常會106.05.08106.03.09106.03.10 ~ 106.05.08
富帝國際常會106.05.04106.03.31106.04.05 ~ 106.05.04
星展銀行常會106.05.03106.03.03105.03.05 ~ 106.05.03
百丹特常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
友達晶材常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
維力食品常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
文中資訊常會106.04.28106.03.29106.03.30 ~ 106.04.28
有量科技常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
興能高科常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
東哥企業常會106.04.28106.02.24106.02.28 ~ 106.04.28
奇唯科技常會106.04.27106.03.28106.03.29 ~ 106.04.27
美環能常會106.04.26106.02.24106.02.26 ~ 106.04.26
F-MH常會106.04.26106.02.24106.02.26 ~ 106.04.26
兆豐票券常會106.04.25106.02.24106.02.25 ~ 106.04.25
致和證券常會106.04.25106.02.24106.02.25 ~ 106.04.25
捷揚光電常會106.04.24106.03.24106.03.26 ~ 106.04.24
翔威國際常會106.04.21106.03.22106.03.23 ~ 106.04.21
瑞祺電通常會106.04.20106.02.18106.02.20 ~ 106.04.20
台灣鋼聯常會106.04.20106.02.17106.02.20 ~ 106.04.20
聯禾有線常會106.04.19106.02.17106.02.19 ~ 106.04.19
光宇材料常會106.04.19106.03.20106.03.21 ~ 106.04.19
紅樹林有常會106.04.19106.02.17106.02.19 ~ 106.04.19
觀天下有常會106.04.19106.02.17106.02.19 ~ 106.04.19
新北有線常會106.04.18106.02.17106.02.18 ~ 106.04.18
吉茂精密常會106.04.18106.02.17106.02.18 ~ 106.04.18
天外天有常會106.04.18106.02.17106.02.18 ~ 106.04.18
大慶票券常會106.04.17106.02.16106.02.17 ~ 106.04.17
研揚科技臨時106.04.17106.03.17106.03.19 ~ 106.04.17
東亞有線臨時106.04.17106.03.17106.03.19 ~ 106.04.17
上海商銀常會106.04.16106.04.17106.04.18 ~ 106.06.16
翔宇生技常會106.04.11106.02.10106.02.11 ~ 106.04.11
永全證券常會106.04.08106.02.07106.02.08 ~ 106.04.08
精湛光學臨時106.04.07106.03.08106.03.09 ~ 106.04.07
永美科技臨時106.03.31106.02.24106.03.02 ~ 106.03.31
信東生技常會106.03.31106.01.26106.01.31 ~ 106.03.31
新彰有線臨時106.03.29106.02.24106.02.28 ~ 106.03.29
新盛力臨時106.03.24106.02.22106.02.23 ~ 106.03.24
坤輝科技臨時106.03.24106.03.09106.03.10 ~ 106.03.24
綠電再生常會106.03.24106.01.23106.01.24 ~ 106.03.24
南山人壽臨時106.03.22106.02.20106.02.21 ~ 106.03.22
慶聯有線臨時106.03.17106.02.15106.02.16 ~ 106.03.17
吉隆有線臨時106.03.17106.02.15106.02.16 ~ 106.03.17
長生電力常會106.03.16106.02.14106.02.15 ~ 106.03.16
正義臨時106.03.13106.02.24106.02.27 ~ 106.03.13
奇岩電子臨時106.03.13106.02.10106.02.12 ~ 106.03.13
花旗銀行臨時106.03.10106.02.08106.02.09 ~ 106.03.10
向上國際常會106.03.10106.02.08106.02.09 ~ 106.03.10
東森電視常會106.03.07106.02.03106.02.06 ~ 106.03.07
齊瀚光電臨時106.03.02106.01.26106.02.01 ~ 106.03.02
星展銀行臨時106.02.24106.01.25106.01.26 ~ 106.02.24
泉盛生技臨時106.02.24106.01.25106.01.26 ~ 106.02.24
中聯油脂臨時106.02.22106.04.23106.01.24 ~ 106.02.22
凌昇能源臨時106.02.22106.01.23106.01.24 ~ 106.02.22
友松娛樂臨時106.02.22106.01.23106.01.24 ~ 106.02.22
東哥企業臨時106.02.22106.01.23106.01.24 ~ 106.02.22
百聿數碼臨時106.02.21106.01.20106.01.23 ~ 106.02.21
天瑞企業臨時106.02.20106.01.20106.01.22 ~ 106.02.20
南國有線臨時106.02.17106.01.18106.01.19 ~ 106.02.17
澎湖有線臨時106.02.17106.01.18106.01.19 ~ 106.02.17
桐寶臨時106.02.16106.01.17106.01.18 ~ 106.02.16
遠業科技臨時106.02.16106.01.17106.01.18 ~ 106.02.16
昕淇科技臨時106.02.15106.01.16106.01.17 ~ 106.02.15
慧智基因臨時106.02.15106.01.16106.01.17 ~ 106.02.15
信吉媒體臨時106.02.15106.01.16106.01.17 ~ 106.02.15

[未上市股票投資達人]
  • 本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐:
  • 第一名 LX 未上市股票:富田電機 漲幅: 69.00%
  • 第二名 更 未上市股票:力晶科技 漲幅: 60.00%
  • 第三名 周彼得 未上市股票:力晶科技 漲幅: 60.00%
  • 第四名 小晟 未上市股票:永美科技 漲幅: 54.90%
  • 第五名 黃SIR 未上市股票:大銀微系統 漲幅: 53.19%